Společnost vojenské medicíny

Členství

Elektronický formulář - Pouze pro nové členy ČLS JEP Formulář ve formátu DOC    

Řádným členem ČLS JEP, z.s. a jejích odborných společností:

Výbor organizační složky je jejím řídícím a výkonným orgánem; je v kontaktu s jednotlivými členy této organizační složky (např. posílá informace o jejích aktivitách, nabízí účast na edukačních akcích apod.); výbor spolupracuje s předsednictvem ČLS JEP, z.s.. Výbor též stanoví výši členských příspěvků organizační složky. Některé organizační složky mají diferencovanou výši členských příspěvků pro různé kategorie (skupiny) členů, např. v závislosti na věku. Členské příspěvky se hradí jedenkrát ročně. Výbor organizační složky může rovněž ukončit členství svých členů, neplní-li povinnosti, uváděné ve Stanovách ČLS JEP, z.s..7

V současné době je Elektronický formulář určen pro nové členy ČLS JEP.  Pokud se stávající členové chtějí přihlásit do dalších organizačních složek, musí vyplnit Formulář ve formátu DOC a zaslat e-mailem na cle@cls.cz. Připravujeme nové funkce v rámci evidence členů, o kterých vás budeme včas informovat.