Společnost vojenské medicíny

Společnost vojenské medicíny ČLS JEP

Kontakty

Eva Opičková

ÚLZ Praha
Generála Píky 1
160 00 Praha 6
tel.: 973 212 471
e-mail: opickova@ulz.cz

Rychlý kontakt