Společnost vojenské medicíny

Společnost vojenské medicíny ČLS JEP

Kontakty

Markéta Kopalová

OHKT ÚVN Praha
U Vojenské nemocnice 1200
169 02 Praha 6
tel.: 973 203 211
e-mail: marketa.kopalova@uvn.cz

Rychlý kontakt