Společnost vojenské medicíny

Programové prohlášení

Výbor SVM ČLS JEP na svém zasedání dne 9.6.2021 přijal toto programové prohlášení pro volební období 2021 – 2024: