Společnost vojenské medicíny

Sekce mladých vojenských lékařů

Sekce je určená pro mladé vojenské lékaře do 37 let.
Předseda

mjr. MUDr. Mgr. Daniel Thibaud

Agentura vojenského zdravotnictví
VZ 6848, Buzulucká 897, 500 02 Hradec Králové

 thibaudd@army.cz

Místopředseda

kpt. MUDr. Ondřej Kuliha

ÚVN Praha
Vojenská nemocnice Brno, Zábrdovická 3, 615 00 Brno

  okuliha@vnbrno.cz

Pokladník

npor. MUDr. Martin Štajer

Fakulta vojenského zdravotnictví Univerzity obrany
Třebešská 1575, 500 01 Hradec Králové

  martin.stajer@fnhk.cz