Společnost vojenské medicíny

Přednášky a publikace

21. konference SMV

Bohonek_Koncepce zasobovani krvi ZZV 
Bohonek_Zprava o cinnosti SVM
Doughty_Blood Supply in Emercencies
Flanagan_The case for Dried  Plasma
Henlin_Stopařův pruvodce
Chlíbek_Nová doporučení pro vakcinaci
Chmátal_20 let  od nasazení 7 PN v Iráku
JAKL_TCCC Ukrajina
Jarešová_ Výcviková centra TCCC
Karmazín_Zdravotníkem ve válečném konfliktu
Kotek_Penetrující poranění krku, kazuistika a manag 
Kučera_Nové studijní programy pro VZ
Matějíček_Gen.zdrav. MUDr Vladimir Haering
Páleník_Specifikace výcviku voj. záchran. v aplik. sim.med.
Poláčková_KSVM-Laservision
Quinn_Prehospital lessons learned from the War in Ukraine
Rada_Spontální ruptura moč. měchýře
Ragan_MMCC-E Lines of Effort in Medical Suport in Europe
Schvach_Telemedicína
Spudil_Blast syndrom
Šinkorová_Ochrana proti ion. záření a radionukl. v obl. zdraví vojsk 
Špitálník_stejnokroje zdravotníků ČSLA
Štajer_Chronická lymfocytární leukemie, kazuistika
Tomek_Ceskoslovenska vojenska nemocnice v Koreji

20. konference SMV

Přednášející Název prezentace Soubor ke stažení
prap. Adam Pásler Postgraduální vzdělávání z pohledu NLZP PDF
plk.gšt.MUDr.Miloš Bohoněk, Ph.D. Použití rekonvalescentní plazmy při léčbě onemocnění pacientů s COVID-19 a předběžné výsledky studie RESCOVID-19 PDF
plk.gšt.MUDr.Miloš Bohoněk, Ph.D. Informace o činnosti Společnosti vojenské medicíny ČLS JEP PDF
brigádní generál MUDr. Zoltán Bubeník Současné úkoly vojenské zdravotnické služby PDF
Ing. Josef Diessl Úloha VoZP ve zdravotní péči v ozbrojených silách PDF
Prof. MUDr. Roman Chlíbek, Ph.D. Současnost a budoucnost očkování proti covid-19 PDF
Doc. MUDr. Leo Klein CSc. Milníky tekutinové resuscitace při léčbě popálenin PDF
kpt. MUDr. Martin Kment Moderní trendy v herniologii PDF
Mgr. Tomáš Chudárek, DiS. Efektivita prostředků pro zajištění masivního junkčního krvácení
kpt. MUDr. Blanka Kupsová Nemoci z povolání ve vazbě na kategorizaci prací v rezortu M inisterstva obrany
doc. MUDr. Leo Klein, CSc. Ocenění ČLS JEP a SVM PDF
Jakl M., Kočí J, Berková J, Kozáková T, Horáček JM Hodnocení efektivity triáže u pacientů s COVID-19 PDF
Martin Štajer, Jan M. Horáček, Tomáš Kupsa Nové možnosti léčby akutní lymfoblastické leukemie kazuistiky PDF