Společnost vojenské medicíny

Členové výboru

Členové výboru Společnosti vojenské medicíny ČLS JEP, volební období 2021 - 2025
Předseda

plk. gšt. MUDr. Miloš Bohoněk, Ph.D.

ÚVN Praha
U Vojenské nemocnice 1200, 169 02 Praha 6

973 203 210, 602 293 623 milos.bohonek@uvn.cz

místopředseda

plk. gšt .prof. MUDr. Jan Horáček, Ph.D.

Fakulta vojenského zdravotnictví UO
Třebešská 1575, 500 01 Hradec Králové

973 253 111, 724 692 605 jan.horacek@unob.cz

vědecký sekretář

pplk. MUDr. Martin Jakl, Ph.D.

Fakulta vojenského zdravotnictví UO
Třebešská 1575, 500 01 Hradec Králové

973 255 195, 607 514 962 martin.jakl@unob.cz

pokladník

pplk. MUDr. Michal Jurczyk

Centrum. Zdravotních služeb
Přáslavice, 783 54 Přáslavice

973 407 690, 724 692 948 jurczykmichal@seznam.cz

člen výboru

MUDr. Petr Chmátal, Ph.D., MBA

Ústav leteckého zdravotnictví Praha
Generála Píky 1, 160 00 Praha 6

973 212 470, 602 315 191 chmatal@ulz.cz

předseda revizní komise

MUDr. Stanislav Konštacký, CS.c.

Ústav preventivního lékařství, Lékařská fakulta UK v Hradci Králové
Šimkova 870, 500 03 Hradec Králové

495 816 168, 724 306 124 konstackys@seznam.cz

člen revizní komise

MUDr. Roman Blanař

MEDIKA
Veverkova 1631/5, 500 02 Hradec Králové

498 500 449, 728 305 715 blanarr@seznam.cz

člen revizní komise

MUDr. Jiří Zetocha, Ph.D

Zdravotnické zařízení Ministerstva vnitra
Wonkova 1225, 500 02 Hradec Králové

974 521 245, 974 521 245 jiz@seznam.cz