Společnost vojenské medicíny

21.konference Společnosti vojenské medicíny - ohlédnutí za konferencí a přednášky ke stažení.

Ve dnech 28.-29.listopadu se v Kongresovém centru Ústřední vojenské nemocnice – Vojenské fakultní nemocnice Praha uskutečnil již 21.ročník konference Společnosti vojenské medicíny ČLS JEP, výročního a současně největšího odborného fóra vojenských lékařů a dalších zdravotnických pracovníků v České republice.

Význam konference, konané v období vyhrocené mezinárodní situace, podtrhla účast náčelníka generálního štábu Armády České republiky gen.por.Ing.Karla Řehky, který ve svém, téměř hodinovém, vystoupení zdůraznil význam Vojenské zdravotnické služby. V kontextu požadavků doby a probíhajících změn v AČR gen.Řehka mj. formuloval jasné požadavky na VZdrSl s prioritou efektivního zdravotnického zabezpečení vojsk nejen v mírových podmínkách, ale s důrazem výcviku a přípravy na podmínky moderního válečného konfliktu s technologicky vyspělým protivníkem a poskytování zdravotní péče za bojových operací s vysokou intenzitou.

Přímými účastníky konference byli i nejvyšší funkcionáři vojenské akademické sféry, rektorka Univerzity obrany v Brně brig.gen.prof.RNDr.Zuzana Kročová Ph.D. a děkan Fakulty vojenského zdravotnictví UO plk.v.v. prof.MUDr.Roman Chlíbek, Ph.D.

Konference se konala též ve znamení symbolického předání funkcí na pozici ředitele Sekce vojenského zdravotnictví MO, kterou po mnoha letech v nejvyšších velitelských funkcí VZDrSl opouští brig.gen.MUDr.Zoltán Bubeník a od 1.října 2023 ji převzal plk.MUDr.Michal Baran. Odcházející i nastupující ŘSVzdr přednesli po vystoupení gen.Řehky svá sdělení, z nichž první bylo bilanční a druhé s požadavky a úkoly pro nadcházející období, kdy jedním z prvních úkolů je stabilizace primární péče u útvarů a ve spádových zdravotnických zařízení a revize „posudkové“ vyhlášky.

Jako výraz uznaní za dlouholetou práci a činnost ve prospěch vojenského zdravotnictví, obdržel Generál Bubeník od výboru Společnosti vojenské medicíny čestné členství v České lékařské společnosti JEP.

Odborný program konference byl rozdělen do přednáškových 8 bloků, ve kterých zaznělo celkem 31 ústních sdělení, z toho 4 zahraniční a v posterové sekci bylo prezentováno 8 posterů. První konferenční den byl vyhrazen zejména pro sdělení mladých vojenských lékařů a také nelékařských zdravotnických pracovníků, kdy auditorium ocenilo jejich vysokou odbornou hodnotu. Ve druhém konferenčním dni se jednotlivé bloky věnovaly novým postupům ve vojenské medicíny, poučení z Rusko-ukrajinské války a vzdělávání vojenských zdravotníků.

Významnou součástí konference byl blok Historie a tradice vojenského zdravotnictví, který byl podpořen dotačním programem MO 012023 Rozvoj vojenských tradic s řadou velmi zajímavých přednášek, z nichž první se věnovala 20.výročí nasazení kontingentu 7.polní nemocnice v irácké Basře, kdy několik jejích účastníků bylo v auditoriu.

Kvalitu konference dokládá mimořádný zájem účastníků i vystavujících firem, kterým patří poděkování za sponzorský příspěvek k pořádání konference.

Přednášky ke stažení, jejichž autoři k tomu poskytli souhlas, naleznete v sekci "Přednášky a publikace"

Fakta z konference:

Pořadatel: Společnost vojenské medicíny ČLS JEP
Místo a datum konání: Kongresové centrum ÚVN Praha, 28.-29.11.2023

Záštitu na konferencí převzali:
BG v.v.prof.MUDr.Miroslav Zavoral, Ph.D.
BG MUDr.Zoltán Bubeník
plk.MUDr.Michal Baran
plk.v.v.prof.MUDr.Roman Chlíbek, Ph.D.
Prezident konference: plk.gšt.MUDr.Miloš Bohoněk, Ph.D.
Předseda organizačního výboru: plk.v.v.MUDr.Petr Chmátal, Ph.D.
Předseda vědeckého výboru: pplk.Doc.MUDr.Martin Jakl, Ph.D.
Počet registrovaných účastníků: 220
Počet vystavujících firem: 12