Společnost vojenské medicíny

Informace ze sjezdu delegátů ČLS JEP

19.ledna 2023 se ve FN Motol v Praze konal volební sjezd delegátů České lékařské společnnosti Jana Evangelisty Purkyně.

Nejdůležitější závěry: 
- zvolení nového předsednictva se staronovým předsedou prof.MUDr.Štěpánem Svačinou
- zvýšení členského příspěvku o 100,- Kč, tj. na 500,- Kč / rok
- zavedení tzv. "profesního členství" pro případy, kdy se odborná společnost rozodne, že vybrané profese (např. nelékařské nebo nezdravotnické) mohou mít členství, ale s omezeným výkonem členských práv (např. bez volebního práva a pod). Jedná se o pouze o fakultativní úpravu členství, o které usilují některé společnosti a které podléhá schválení Shromážděním členů dané společnosti. 
 

Bližší informace naleznete v přiloženém dokumentu a zde: https://www.cls.cz/dulezita-upozorneni/sjezd-delegatu-cls-jep-2023-zapis-a-vysledky-voleb-12546
 

plk.gšt.MUDr.Miloš Bohoněk, Ph.D.

Odkaz na dokument: ZDE