Společnost vojenské medicíny

Ohlédnutí za 20. konferencí Společnosti vojenské medicíny

Ve dech 8. - 9. listopadu 2022 se v kongresovém centrum ÚVN Praha konala výroční 20.konference Společnosti vojenské medicíny ČLS JEP.

Ve dech 8. - 9. listopadu 2022 se v kongresovém centrum ÚVN Praha konala výroční 20. konference Společnosti vojenské medicíny ČLS JEP. Zájem o konferenci byl veliký, registrováno bylo na oba dny celkem 190 účastníků a sál kongresového centra byl po celou dobu z velké části zaplněn. Na konferenci se tak sešla značná část příslušníků Vojenské zdravotnické služby ze všech jejích organizačních složek z celé ČR a všech zdravotnických profesí, tj. lékaři, farmaceuti, sestry, laboranti, záchranáři a další. V bohatém a programu zaznělo mnoho kvalitních odborných sdělení a hodně času se věnovalo i palčivým otázkám organizace Vojenské zdravotnické služby, problematice vzdělávání a kariérních možností vojenských zdravotnických profesionálů, stejně jako nevyřešeným kompetencím nelékařů při poskytování zdravotní péče v poli a při nasazení za účasti náměstka MZ Mgr.Jakuba Dvořáčka a byly nastíněny cesty jejich řešení. Jako napínavý thriller působila přednáška brig.gen.ing.Petra Šnajdárka o působení AČR v době covidové krize a vzniku a činnosti Centrálního řídícího týmu na MZ. Komunita vojenských zdravotníků měla tak po delší době možnost se vzájemně sejít a po celou dobu konference byla zřejmá její specifická kolegialita a soudržnost, což podtrhovala i trvalá přítomnost ředitele Sekce vojenského zdravotnictví MO brig.gen.MUDr.Zoltána Bubeníka po celou dobu konference i na slavnostním večeru 8.11.2022 v DAP Praha. V průběhu konference byli oceněni dva významní členové Společnosti vojenské medicíny, brig.gen.v.v.doc.MUDr.Leo Klein, CSc udělením čestné medaile Jana Evangelisty Purkyněho a plk.v.v.doc.MUDr. Miloš Sokol, Ph.D., MBA udělením čestného členství Společnosti vojenské medicíny ČLS JEP.