Společnost vojenské medicíny

Sbor hlavních odborníků vojenské zdravotnické služby

Předseda SHO

plk. gšt. MUDr. Václav Masopust, Ph.D. MBA, DBA LL.M.

ÚVN Praha
U Vojenské nemocnice 1200, 169 02 Praha 6

vaclav.masopust@uvn.cz

Místopředseda SHO

plk. MUDr. Zdeněk Antal

ÚVN Praha
U Vojenské nemocnice 1200, 169 02 Praha 6

zdenek.antal@uvn.cz

Předseda vědecké rady SHO

plk. gšt. MUDr. Miloš Bohoněk, Ph.D.

ÚVN Praha
U Vojenské nemocnice 1200, 169 02 Praha 6

milos.bohonek@uvn.cz

Člen vědecké rady SHO

plk. gšt. prof. MUDr. Jan Horáček, Ph.D.

FVZ, Univerzita obrany, Hradec Králové
Třebešská 1575, Nový Hradec Králové, 500 02 Hradec Králové

jan.horacek@unob.cz

Člen vědecké rady SHO

plk. MUDr. Tomáš Henlín, Ph.D.

OLZSaUM AČR
Plzeň - Líně